Avís legal i Política de privacitat

Confidencialitat i protecció de dades
A efecte del previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Muebles Combinados Rojas S.A. informa a l’usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per i per a Muebles Combinados Rojas S.A. i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb l’Usuari, així com les labors d’informació. Al moment de l’acceptació de les presents condicions generals, Muebles Combinados Rojas S.A. precisarà de l’Usuari la recollida d’unes dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis.

Registre de fitxers i formularis
D’acord a l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència de l’emplenament dels formularis, seran incorporats a un fitxer titularitat de Muebles Combinados Rojas S.A. amb C.I.F A-08221517 i domicili en Obradors, 16A Polígono Santiga 08130 Santa Perpetua de Mogoda , tenint implementades les mesures de seguretat establertes en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades
L’Usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-se Muebles Combinados Rojas S.A. de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre. Muebles Combinados Rojas S.A. no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals s’indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix responsabilitat alguna quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació. Muebles Combinados Rojas S.A. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació. S’exonera a XXXXXXXXXXX de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l’Usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per Muebles Combinados Rojas S.A. Sempre que procedeixi de fonts alienes a Mobles Combinats Rojas S. a.

Finalitats
Les finalitats de Muebles Combinados Rojas S.A. són gestionar i mantenir els mateixos, com a mitjà per canalitzar i respondre a les consultes efectuades, així com per mantenir-li informat, bé per correu electrònic bé per qualsevol un altre mitjà, de novetats, productes i serveis relacionats amb Muebles Combinados Rojas S.A. comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts a les pàgines web de l’Empresa són propietat dels seus amos i estan protegits per llei.

Cessió de dades a tercers
Muebles Combinados Rojas S.A. no realitzarà cessió de dades dels usuaris a tercers. Exercici de drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per correu ordinari dirigit a info@prezuk.com.mialias.net, Ref. LOPD. Per exercir aquests drets i en compliment de la Instrucció 1/1998, de 19 de gener, de l’Agència de Protecció de Dades, és necessari que vostè acrediti la seva personalitat front Muebles Combinados Rojas S.A. mitjançant l’enviament de fotocòpia de Document Nacional d’Identitat o qualsevol altre mitjà vàlid en Dret.

Mesures de seguretat
Muebles Combinados Rojas S.A. ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits, i procuren instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades Muebles Combinados Rojas S.A. Pel que Muebles Combinados Rojas S.A. no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes Muebles Combinados Rojas S.A.; de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues al Centre de Procesaments de dades, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fos del control de Muebles Combinados Rojas S.A. Això no obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

Acceptació i Consentiment
L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de Muebles Combinados Rojas S.A., en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals. Certs serveis prestats al Portal poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de Dades Personals.